MINERALER OG BERGARTER PÅ LEKA

Sidene er fortsatt under bearbeidelse - still under construction  - noch nicht fertig

Kilder : Tore Prestvik og GeoLeksi - geologisk leksikon

BERGARTER

Aktinolitt (B) Anortositt (B)  Basalt (B) Boninitt (B) Dioritt (B)
Dolomittmarmor (B) Dunitt (B) Enstatittitt (B) Gabbro (B) Glimmerskifer (B)
Granatglimmerskifer (B) Gneis (B) Granittisk gneis (B) Granitt (B) Grønnstein (B)
Hornfels (B) Hortitt (B) Hyperitt (B)  Kalifeltspat (B) Kalksilikatskifer (B)
Kalkspatmarmor (B)  Kleberstein (B) Klorittskifer (B) Kobberkis (B) Konglomerat (B)

Leirskifer (B)

Lherzolitt (B) Marmor (B)  Magnesittmarmor (B) Magnetkis (B)
Monzonitt (B) Noritt (B)  Olivinstein (Dunitt) (B) Pegmatitt (B) Rodingitt (B)
Sandstein (B) Serpentinitt (B) Svovelkis (B) Syenitt (B)  

 

MINERALER
Alkalifeltspat (M) Albitt (M) Asbest (M) Enstatitt (M)

Epidot (M)

Feltspat (M) Flusspat (M) Kalkspat (M) Klinopyroksen (M) Kromitt (M)
Krysotil (M) Kvarts (M) Magnesitt (M)  Mikroklin (M) Merskum (M)
Natrolitt (M) Olivin (M) Ortoklas (M) Ortopyroksen (M)

Peridotitt (M)

Plagioklas (M) Prehnitt (M) Pyroksen (M) Ramsdelitt (M) Saxonitt (M)
Serpentin (M) Talk (M) Turmalin (M) Websteritt (M) Wehrlitt (M)

ANNET

(Hjelp til Bestemmelse av bergarter og mineraler)

Jordskorpen

MOHO

 

(M) = Mineral - (B) = Bergart

Aktinolitt (B)

Alkalifeltspat (M)

Albitt (M)

Anortositt (B) 

Asbest (M) - ikke fullstendig

Basalt

Boninitt (B)

Dioritt (B)

Dolomittmarmor (B)

Dunitt (B)

Enstatitt (M)

Enstatittitt B)

Epidot (M)

Feltspat (M)

Flusspat (M) - ikke fullstendig

Gabbro (B)

Glimmerskifer (B) - ikke fullstendig

Granatglimmerskifer (B) - ikke fullstendig

Gneis (B) og Granittisk gneis (B)

Granitt (B)

Grønnstein (B)

Hornfels (B)

Hortitt (B) 

Hyperitt (B) 

Kalifeltspat (B)

Kalksilikatskifer (B) - ikke fullstendig

Kalkspat (M) - ikke fullstendig

Kalkspatmarmor (B) 

Kleberstein (B)

Klinopyroksen

Klorittskifer (B)

Kobberkis (B)

Konglomerat (B) - ikke fullstendig

Kromitt (M)

Krysotil (M)

Kvarts (M)

Leirskifer (B)

Lherzolitt (B)

Marmor (B) 

Magnesitt (M) 

Magnesittmarmor (B)

Magnetkis (B)

Mikroklin (M)

Merskum (M)

Monzonitt (B)

Natrolitt (M)

Noritt (B) 

Olivin (M) / Olivinstein (Dunitt) (B)

Ortoklas (M)

Ortopyroksen

Pegmatitt (B)

Peridotitt (M)

Plagioklas (M)

Prehnitt (M)

Pyroksen (M)

Ramsdelitt (M)

Rodingitt (B)

Sandstein (B)

Saxonitt (M)

Serpentin (M)/Serpentinitt (B)

Svovelkis (B)

Syenitt (B)

Talk (M)

Turmalin (M)

Websteritt (M)

Wehrlitt (M)

 

Sist oppdatert: 14.03.2010