Forenklet geologisk kart over Leka er basert på Prestviks kart av 1978. Kartet over Skeisnesset er i tillegg basert på arbeidene til Førsteamanuensis Sverre Ola Johnsen, NTNU institutt for geologi og bergteknikk fra 1997.

leka96_1.jpg (82183 bytes)

Pek på forklaringen for ytterligere informasjon om de enkelte bergartene.