Forenklet geologisk kart over Skeisnesset

Pek på forklaringene nede til høyre for videre informasjon.

skeisnes2.jpg (58317 bytes)

Se også:

Forenklet geologisk kart over Leka

Skeisnesset kultursti