Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Gabbro.

Øverst: fra veiskjæring ved Solsem. her ses en tversgående plagioklasåre (albititt) i lagdelt gabbro (metagabbro).

Nederst: fra veiskjæring mellom Haug og Solsem

Gabbro omfatter en rekke basiske eruptivbergarter, de fleste rike på jern og derfor mørke i fargen. Typisk gabbro består hovedsaklig av plagioklasfeltspat og mørk pyroksen.

Noritt er en egen gabbrotype der pyroksenen er hypersten, og olivingabbro er en gabbro som i tillegg inneholder olivin.

Hyperitt inneholder to typer pyroksen: augitt og hypersthen.

Anortositt kan betraktes som en gabbro som mangler pyroksen og som derfor består av nesten bare plagioklasfeltspat og ofte er ganske lys.

Anortositt blandet i asfalt gir lyse veidekker og eksporteres til denne bruk.

Hortitt er en gabbrotype som finnes i Horta i Leka kommune.

Man finner gabbro i veiskjæringene fra Solsem til Haug. Dette er Metagabbro - omdannet gabbro. Vanlig gabbro (umetamorf) består av plagioklasfeltspat og pyroksen. Under metamorfose vil pyroksen delvis eller helt gå over til hornblende (amfibol) og plagioklasen kan brytes ned til en finkornet (umulig å se med øyet) blanding av plagioklas (albitt) og epidot. Samtidig påføres bergarten gjerne en parallellstruktur grunnet deformasjonsspenninger.

Mengdeforhold/Navn:

Plagioklas : Pyroksen ~ 1:1 => gabbro

Plagioklas >> Pyroksen => leucogabbro (leuco=lys)

Plagioklas << Pyroksen => melagabbro (meta = mørk)

Plagioklas : Pyroksen > 9:1 => anortositt

Plagioklas : Pyroksen < 1:9 => pyroksenitt

Plagioklas er et lyst (oftest hvitt) mineral. Pyroksen er et mørkt mineral (oftest svart eller grønt).

Albitt er en Na-rik variant av plagioklasfeltspat. Albititt er en bergart som består av mer enn 90% albitt.

 

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010