NGUs referansedatabase for publikasjoner   De nyeste dokumentene er listet først.

1. Bøe, Reidulv ; Davidsen, Børre ; Smelror, Morten : Nearshore Mesozoic basins along the central Nordland coast, Norway - 2005 - 2005.011
2. Nilsson, Lars Petter; Larsen, Rune B. : Edle mineraler i mafiske og ultramafiske bergarter - en oppsummering av pla - 1998 - 14
3. Dahl, Rolv : Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Leka kommune - 1997 - 96.206
4. Sæter, Jon Arne : Lekas eksotiske fjellnatur. - 1997 - 24 (3/4)
5. Ryghaug, Per : Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Leka kommune - 1997 - 96.193
6. Gustavson, Magne; Bugge, Tom : Vega. Berggrunnskart; Vega; 1:250 000; trykt i farger; på kartet - 1995 -
7. Sturt, Brian A.; Ramsay, Donald M. : The structure and regional setting of the Skei Group, Leka, north-central N - 1994 - 426
8. Tveit, Rune; Furnes, Harald; Pedersen, Rolf-Birger : Geological and geochemical development of the submarine volcanic sequence o - 1993 - 73 (2)
9. Pedersen, Rolf-Birger; Johannesen, Geir Mossige; Boyd, Rognvald : Stratiform platinum-group element mineralizations in the ultramafic cumulat - 1993 - 88 (4)
10. Rundhovde, Egil : Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks. - 1992 -
11. Johannesen, Geir Mossige : Mineralogy of platinum-group elements in the Caledonian Leka Ophiolite Comp - 1992 -
12. Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute : Grunnvann i Leka kommune. - 1991 - 91.095
13. Hugdahl, H.; Freland, A. : Leka. Sand- og grusressurskart.; Leka; 17253; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; - 1990 -
14. Hugdahl, H.; Freland, A.; Storrø, G. : Austra. Sand- og grusressurskart.; Austra; 17252; 1:50 000; trykt i sort/hv - 1990 -
15. Olerud, Svein : Undersøkelse av talk-magnesitt forekomster ved Hundøyrån på Leka. - 1990 - 90.158
16. Boyd, R.; Nilsson, L.-P.; Pedersen, R.-B.; Bakke, S.; Boassen, T.; Grenne, : NTNF project no.MB10.20346 Geochemistry of platinum metals in ophiolites in - 1990 - 90.065
17. Sindre, Atle; Pedersen, Rolv B. : Gravimetrisk undersøkelse av Leka ofiolittkompleks. - 1990 - 90.152
18. Meisfjord, Norodd : Packsackboring Leka, Nord-Trøndelag 1987, -88 og -89. - 1990 - 90.003
19. Vokes, F.M.; Constatinous, G.; Panayiotou, A.; Prestvik, T. : Gabbro hosted mineralization in ophiolites; examples from Troodos, Cyprus a - 1990 -
20. Albrektsen, Bjørn-Atle : Geologiske relasjoner og petrogenetisk utvikling i Lauvhatten mantelperidot - 1990 -
21. Bering, D. : Sklinna. Berggrunnskart; Sklinna; 16252; 1:50 000; sort/hvitt; - 1989 -
22. Rønning, Jan Steinar : Geofysiske målinger ved gullundersøkelser på Leka, Nord-Trøndelag. - 1989 - 89.025
23. Vokes, F.M. : Cu-Au mineraliseringer i ofiolittiske gabbroer i Troodos, Kypros og på Leka - 1988 -
24. Sjøberg, Rabbe : Coastal caves indicating preglacial morphology in Norway - 1988 - 15 (3)
25. Aarhus, Nils; Verdenius, Jacob; Birkelund, Tove : Biostratigraphy of a Lower Cretaceous section from Sklinnabanken, Norway, w - 1987 - 66 (1)
26. Nordgulen, Ø. & Bering, D. : Austra. Berggrunnskart; Austra; 17252; 1:50 000; sort/hvitt; - 1987 -
27. Prestvik, Tore : Origin of the volcanic Storøya Group, Leka. Results from new geochemical in - 1985 - 65 (3)
28. Pedersen, R.B. ; Furnes, H. ; Stillman, C. J. & Roberts, D. : Leka. Berggrunnskart; Leka; 17253; 1:50 000; sort/hvitt; - 1984 -
29. Prestvik, T. : The caledonian ophiolite complex of Leka, north central Norway. - 1980 -
30. Gustavson, Magne; Prestvik, Tore : The igneous complex of Hortavær, Nord-Trøndelag, Central Norway. - 1979 - 348
31. Gustavson, Magne : Helgelandsflesa. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart H 1 - 1976 - 328; 18
32. Hultin, Ivar : Kartlegging av serpentinitt på Leka - 1975 - BA 6363
33. Hultin, Ivar : Undersøkelse av serpentinite, Leka kommune - 1975 - BA 6886
34. Gustavson, Magne : The low-grade rocks of the Skålvær area, S. Helgeland, and their relationsh - 1975 - 322
35. Bøe, Per; Prestvik, Tore : A serpentinite conglomerate on the island of Leka, Nord-Trøndelag. - 1974 - 54 (1)
36. Prestvik, Tore : Supracrustal rocks of Leka, Nord-Trøndelag. - 1974 - 311
37. Prestvik, Tore : A note on chloritoid from Trøndelag. - 1972 - 273
38. Prestvik, T. : Alpine-type mafic and ultramafic rocks of Leka, Nord-Trøndelag. - 1972 - 273
39. Prestvik, Tore : En petrografisk - petrokjemisk undersøkelse av basiske og ultrabasiske berg - 1970 -
40. Kollung, Sigbjørn : Geologiske undersøkelser i sørlige Helgeland og nordlige Namdal. - 1967 - 254
41. Gvein, Øyvind : Merskum på Leka, Nord-Trøndelag. - 1966 - BA 5861
42. Gust, J. : Sjøhaugen gruve, Leka. - 1964 - BA 4665
43. Færden, Johannes : Leka. Frøvik, Leka, Sjøhaugen, Leknessynken, 1:50 000. - 1962 - K 716
44. Svensson, Harald : Notiser Iakttagelser av isskuring inom västliga delar av den nord-norske st - 1957 - 37 (3/4)
45. Pollack; Horvath : Kupfererz-Lagerstatte Leka. (identisk med rapport BA 886) - 1944 - BA 1161
46. Richter, G. : Rapport over Notiz zum Vorkommen von Asbest und Kupfervorkommen Leka. - 1944 - BA 883
47. Ursin, M : Rapport over Leka gruven. - 1940 - BA 887
48. Pollack; (Horvath?) : Rapport over Kupferrz Lagerstate Leka. (identisk med rapport BA 1161.) - 1940 - BA 886
49. Damm, C.O.B. : Ekstrautkrift av skrivelse av 1-2-1983, fra bergmesteren i Trondheimske dis - 1938 - BA 1671
50. Smerling, T. L. : Rapport over: Frøvikens kopperkisfelt. - 1918 - BA 1676
51. Rekstad, J. : Vega. Beskrivelse til det geologiske generalkart - 1917 - 80
52. Ursin, M : Rapport over Leka gruver. - 1916 - BA 182
53. Morton, Carl : Rapport over Frøvikens kupferkies-vorkommen auf Leka. - 1916 - BA 885
54. Rekstad, Johan : Helgelands ytre kystrand - 1915 - 75
55. Rekstad, Johan : V. Beskrivelse til det geologiske kart over Bindalen og Leka - 1910 - 53
56. Sjølander, A. : Leka Kopparfelt. - 1908 - BA 1670
57. Smith, H. H. : Rapport over: The Leka copper mine in Norway (Praktisktalt identisk med BA - 1903 - BA 2881
58. Ursin, M.; Hagen, O. N. : Skjærpekompaniet Narviks Kopperfelteter E. Asbertleier Leka. - 1903 - BA 2561
59. Hornemann, M.T. : Rapport over: Skjærpekompaniet Narviks Kobberkisforekomster på Leka. - 1903 - BA 1672
60. Hornemann, H.T. : Rapport over Kobberkisforekomster på Leka tilhørende Narviks skjærpekompani - 1903 - BA 2560
61. Rekstad, Johan;Vogt, Johan H.L. : Søndre Helgeland. Søndre Helgelands kvartærgeologi. - 1900 - 29
62. Sjølander, A. : Leka Kupferfeld ist in Leka Kirchspel gelegen. - - BA 884
63. : Rapport over Ertsforekomster på Leka. - - BA 1381
64. Smith, H. H. : Rapport over The Leka Copper mines belongeng to the Narvik Explaration Comp - - BA 2882
65. Carstens, C.W. : Rapport over i Frøvikens kobberkisskjerp på Leka. - - BA 1382
66. : Leka grube. Oversiktskart ca 1:21 740. - - K 771