Professor Rolf Birger Pedersen, UiB: Bilder med forklaringer.

Lagdelt gabbro ved Haug: Plagioklasstripene viser at havbunnen Leka består av er skråstilt (Se Lekas opprinnelse)
Skaret ved Steinstind: Olivin med årer av serpentin dannet pga. vanninntrengning i sprekker.
Skeisnesset kultursti: Konglomerat i sandstein.

Sist oppdatert: 19.08.2000