Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Klinopyroksen

Bilde: Klinopyroksen ved Steinskaret.

Pyroksener kan være ortopyroksen eller klinopyroksen.

Klinopyroksen har monoklin symmetri (f. eks. augitt og diopsid) i motsetning til de rombiske (ortopyroksen , f. eks. hypersten og enstatitt). Klinopyroksenitt består overveiende av mineralet klinopyroksen.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010