Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Ramsdelitt.

Bildet: Prøve fra Gerry Knöfler, Leipzig.

Vi har nå omsider fått analysert det mineralet (fra tyskerne) som jeg tok med etter feltkurset. Svart/blanke rosetter og antydet navn var PYROLUSITT ($ -MnO2, som altså er en type mangandioksid. Det viser seg at mangandioksid er rett, men mineralnavnet galt. Vi har destemt mineralet til RAMSDELLITT ((-MnO2; altså en annen variant av MnO2 enn pyrolusitt). Dette er samme type forskjell som vi finner mellom kalkspat og aragonitt (samme kjemiske sammensetning, men ulik struktur) eller mellom ortoklas og mikroklin (feltspater). Forskjellen i struktur mellom pyrolusitt og ramsdellitt er sannsynligvis liten. Et mineral defineres etter sin struktur, ikke etter kjemisk sammensetning.

Sjekk bildene og prøvene igjen : Periklin og PYROLUSITT

periklin****
periklin : varietet av mineralet albitt, kjennetegnet ved at det er langstrakt og fortvillinget etter den krystallografiske b-akse. Finnes på mineralganger dannet ved lav temperatur. I Norge kjent fra Arendalsfeltet og Røddal gruve ved Foldal.   Copyright (c) Inge Bryhni, 1993-2000

ramsdellitt ****
ramsdellitt (etter Lewis Stephen Ramsdell, USA): mineral med sammensetning MnO2, -isomorf med pyrolusitt. Stålgrå til jernsort, med sterk metallglans. Opptrer langs sprekker og forkastninger i kalkstein med manganforekomster. I Norge kjent fra manganforekomster ved Lian nær Mandal og Kvivikdalen nær ...

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010