aktinolitt (av gresk for stråle): mineral i amfibolgruppen, med sammensetning Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2. Opptrer gjerne som grønne, langstrakte krystaller eller fibre som stråler ut fra et punkt (strålstein). En særlig varietet er smaragditt, som har vakker gressgrønn farge.

Forekomst . Vanlig i omvandlede bergarter dannet ved forholdsvis lav temperatur, f. eks. grønnskifere. Rundt serpentinitter og klebersteiner kan det være en søm av ren aktinolitt.

I Norge er aktinolitt et meget vanlig mineral. Pene radialstrålige masser av aktinolitt (strålstein) i kvarts er kjent fra Bamble.Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010