albitt (av latin albus , hvit): mineral (natronfeltspat, natriumfeltspat), medlem av plagioklasrekken, med sammensetning NaAlSi3O8. Albitt kan opptre som fargeløse eller hvite krystaller, årer og masser og er meget utbredt som bestanddel av mange, spesielt lyse, bergarter (se plagioklas ).

En annen anvendelse av betegnelsen er for natrium-endeleddet i naturlige feltspater. Det angis da hvor mange prosent albittkomponent som er tilstede, f. eks. Ab91). Det er imidlertid mer vanlig å oppgi anortittprosenten, f. eks. An9 (= Ab91).

I Norge er albitt vanlig i mange typer bergarter. Særlig rene albitter An0 finnes i pegmatittganger ved Kristiansand, og An0,7 er kjent fra cleavelanditt-pegmatitt ved Tangen, Skåtøy.

 

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010