alkalifeltspat : gruppe mineraler som inngår i en blandingsrekke mellom kalifeltspat og natriumfeltspat. Mineralene er fargeløse, grå, hvite eller røde, og sammensetningen svarer til (K,Na)AlSi3O8. Ved overvekt av kalium blir mineralet kalt for kalifeltspat..

De viktigste medlemmer av alkalifeltspatgruppen er mikroklin, ortoklas, sanidin, adular, anortoklas og albitt.

Alkalifeltspatene finnes som vesentlig bestanddel av mange forskjellige bergarter og er blant de mest utbredte i jordskorpen.

Se også feltspat i Leka

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010