Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Asbest.

Bildet: Asbest som fibrig serpentin (krysotil) funnet ved Kvaløyskaret. Få tatt et bedre bilde.

asbest paa serpentin.jpg (24536 bytes)
Asbest er et materiale sammensatt av to mineraler som opptrer asbestformet - amfibol og serpentin. Når serpentin er utviklet som asbest, kalles varianten krysotil. 

Amfibol-typene tremolitt og aktinolitt kan også forekomme fibrig og kan da kalles asbest.

Asbest finnes mange steder på Leka. Ved veiskjæringen etter Vassdalin like før krysset til Solsem ligger mye fin asbest helt oppe i dagen.

 Richter, G. : Rapport over Notiz zum Vorkommen von Asbest und Kupfervorkommen Leka. - 1944 - BA 883
På vestsiden av Solsemvågen på sydsiden av Leka (UMT 200168) ved vegen fra den sydligske bondegård til båtnaustet ligger et asbestskjerp. Asbesten er knyttet til en bevegelsesflate i bergarten. Den finnes i ansamlingen 2 - 3 cm tykke og finnes langs bevegelsesflaten i en lengde av 30 m. Asbesten er av god kvalitet. På østsiden av øya ved Kvernviken og på nordsiden av øyen ved Leknessjøen finnes en rekke kobberskjerp.

Ursin, M.; Hagen, O. N. : Skjærpekompaniet Narviks Kopperfelteter E. Asbertleier Leka. - 1903 - BA 2561
Rapporten meddeler at det er dannet et skjerpkompani ved sammenslutning av rettighetshavere til kobberanvisninger og et asbestskjerp på Leka. Kompaniet eide 63 anvisninger på kobber og rettigheter til en asbest og talk forekomst ved Solsem på Leka. På disse forekomster har kopaniet drevet såpass prøvedrift at de mener forekomsten er lovende. Det påstås at den gjennomsnittlige kobbergehalt i malmen er 17,7 %. Kompaniet vil selge andelsbrev for videre prøvedrift. Rapporten meddeler videre at det på sprekker i serpentin ved Solsem finnes noe, pen asbest. Raporten har ellers lite konkret om forekomstene.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010