Boninitt
Bildet
: Kromittbånd i dunitt og boninittgang

Boninitt
(av Boninøyene, nå Ogaswaragunto-øyene, Japan): vulkansk bergart (vanligvis basaltisk andesitt) som består av strøkorn av pyroksen og olivin i en glassholdig grunnmasse. Kjemisk kjennetegnet ved høyt magnesiuminnhold, samtidig som det er mye silika (Mg/Mg+Fe >0,6 og >53 prosent SiO2). Viktig for forståelsen av hvordan magma dannes i subduksjonssoner.

I området ved Skråen, der professor Sven Måløe arbeidet, er det mange boninittganger.

 

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010