dioritt (av gresk diorizein , skille ut): dypbergart som består av natriumrik plagioklas, hornblende og ofte biotitt eller augitt. Skilles fra gabbro ved lysere farge og ved at sammensetningen av plagioklasen er < An50 (vanligvis andesin) og at det mørke mineralet som oftest er amfibol.

Navnet skyldes at det karakteristiske mineralet hornblende vanligvis sees i bergarten, som derfor er lett å gjenkjenne.

Vanlig bergart i Hortavær.Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010