Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Enstatitt.

Bildet:

Enstatitt : (av gresk 'motstrebende', fordi den er varmebestandig): mineral i pyroksenfamilien med rombisk symmetri (også kalt ortopyroksen) og sammensetning MgSiO3. Det vil inngå endel jern, og mineralet viser da overgang til hypersten. Grålig, brun, grønn eller gulaktig og forekommer som vesentlig bestanddel særlig av dypbergarter og metamorfe bergarter.

Ortopyroksen : betegnelse på mineraler i pyroksengruppen som krystalliserer rombisk, f. eks. enstatitt, broncitt og hypersten. De skiller seg kjemisk fra de monokline pyroksener ('klinopyroksener') ved at de ikke inneholder kalsium og vanligvis heller ikke noe særlig aluminium.

Enstatittganger på Leka.

I området ved Skråen, der professor Sven Måløe arbeidet, er det mange enstatittganger i harzburgitten. Her følger en forklaring på hvordan enstatitten på Leka er dannet:

Når peridotitten flyter opp avtar trykket. Trykkreduksjonen medfører at peridotitten begynner å smelte. Den første smelten som dannes er tholeiitisk, og bergarten som dannes kalles harzburgitt. Harzburgitten flyter også opp og smelter. Det dannes en enstatittisk ((Mg, Fe)SiO3) smelte som trenger opp gjennom mantelen i ganger (Mg ~ 0.9, Fe ~ 0.1). Disse gangene, som er røde i felten, er opptil 5 meter brede og 50 meter lange.Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010