Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Epidot (M). epidot.jpg (28754 bytes)
Epidot er et kalsium-aluminium-jern-silikat.

Krystallene er ofte vel utviklet som tykke søyler eller fine nåler.

Vanlig jernrik epidot er grønn i forskjellige nyanser, som regel ganske mørk.

Epidot er et alminnelig mineral, og det finnes mange forekomster av gode krystaller, f. eks. i de gamle jerngruvene ved Arendal og andre steder på Sørlandet.

Ellers er epidot en viktig bestanddel av visse slags metamorfe bergarter som f. eks. grønnstein og grønnskifer.

På Leka finnes mye epidot ved tidevannssonen på Klungholmen.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010