Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Feltspat (M)

(kalifeltspat og plagioklasfeltspat).

Bildet: Kalifeltspat (rosa) i gneis funnet ved ferjeleiet i Gutvik.

kalifeltspat.jpg (74649 bytes)
Feltspat er en gruppe nær beslektede mineraler som alle inneholder oksygen, silisium og aliminium. De er de viktigste av alle mineraler: De utgjør til sammen nesten 60% av jordskorpens masse. Feltspatkrystaller med gode flater er forholdsvis sjeldne, men alle feltspatkrystaller har et lett kjennelig trekk: to spalteretninger som står tilnærmet loddrett på hverandre, slik at de kan deles opp i stenger eller blokker med firkantet tverrsnitt, omtrent som avbrutne stykker av planker eller bjelker. Slike "spaltestykker" av feltspat har ofte ganske skarpe kanter og skinnende flater. Feltspat har som regel lyse farger; mørkt farget feltspat er uren.

Feltspat er delt inn i to hovedgrupper: kalifeltspat og plagioklasfeltspat.

Kalifeltspat består i tillegg til oksygen, silisium og aluminium også av kalium og en del natrium.

plagioklasfeltspat består i tillegg til oksygen, silisium og aluminium også av natrium og en del kalsium.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010