Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Denne siden må bearbeides mht. bilder som er beskrivende

Glimmerskifer

Glimmerskifer er metamorf leirskifer der avlange og plateformede mineraler er lagvis anordnet, ofte i veksel med kvarts og  feltspat (svært lav andel feltspat). Dersom kalifeltspat blander seg i glimmerskifer, vil blandingen gå over til gneis.

Glimmerskifer finnes i Leka innerst i Gutvikvågen.

Granatglimmerskifer

Granatglimmerskifer består av hovedmineralet granat sammen med biotitt, kvarts og muskovitt i varierende mengder. Den dannes ved metamorfose av leirsedimenter.

 

Glimmergneis

 

Prøver hentet av elever

Bilde xx: Granatglimmerskifer med kvartsåre og granater (1001): Kvartsåren er grå og glassaktig, granatene er brune og glimmeret (biotitt) er mørkt. Funnet ved ferjeleiet i Gutvik(?).

Bilde yy: Glimmer kalksilikat skifer med granatkrystaller (18): Granatkrystallene er brune og glimmeret (biotitt) er mørkt. Funnet ved (?).

Bilde zz: Glimmerskifer (Biotitt).

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010