Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Granitt.

Granitt fra øya Kvingra
7315h og 8921h granitt kvingra.jpg (29554 bytes) 
Granitt fra øya Kiklakken 8911 granitt kiklakken.jpg (26713 bytes)
Granitt består av kalifeltspat og kvarts, litt biotitt, og mer eller mindre natron-kalkfeltspat, foruten små mengder av andre mineraler.

Det finnes mange typer av granitt, med forskjellig kornstørrelse og forskjellig mengdeforhold mellom mineralene.

De fleste granittene er rødlige grunnet innholdet av kalifeltspat.

Granitt er den mest utbredte av alle dypbergarter - det finnes granitt-områder på tusener av kvadratkilometer.

Store deler av Norges fjellgrunn består av granitt eller granittlignende bergarter.

Øya Austra består i hovedsak av granittisk gneis.

I Leka kommune finnes det lite ren granitt. På øyene Kiklakken og Kvingra, vest for Leka finnes noe ( Kiklakken: 89.11H og Kvingra: 89.21H, 89.11H, 73.15H). Sklinna og Sklinnaflesene består utelukkende av granitt. Granitten i Sklinna er lys rosa. Den er datert til ca. 440 millioner år.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010