Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Gneis
og
Granittisk gneis (B)
(gneisgranitt/granittgneis).

Bildet: To typer granittisk gneis fra fergeleiet i Gutvik. Fargene, rosa (tv) og rødlig (th) avgjøres av kalifeltspaten.

granittisk gneis.jpg (142232 bytes)
Granittisk gneis kan ha flere opprinnelser. Dersom kalifeltspat blander seg i glimmerskifer, vil blandingen gå over til gneis. Men gneis kan også ha oppstått grunnet pressing (høyt trykk) av granitt. Dette gjør at det er vanskelig å avgjøre eksakt opprinnelse til gneis og at det kan være vanskelig å bestemme om det er gneis eller granitt.

Gneis har alltid en viss mengde feltspat (> 15 - 20%) og en struktur karakterisert ved striper eller parallell-orientert mineraler/bånd med ulik farge og sammensetning. Når gneisen har de samme mineraler som granitt, kalles den granittisk gneis. Hvis den har samme mineraler som dioritt (hornblende + plagioklasfeltspat), kalles den diorittisk gneis.

Gneis gis også navn etter utseende: Sliregneis, åregneis, båndgneis.

Gneis er alltid en metamorf bergart, men opprinnelsen (utgangsbergarten) kan være magmatisk eller sedimentær.

Som hovedgruppe er gneis den vanligste bergart i Norge, den finnes i store mengder både i grunnfjellet (f. eks Austra i Leka) og i den kaledonske fjellkjeden.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010