Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Grønnstein.

Bildet: Grønnstein fra Bukkholmen.

greenstone.jpg (57159 bytes)
Grønnstein er metamorfosert basaltlava. Den er finkornet og består hovedsaklig av epidot, kloritt og aktinolitt. Kjemisk sett tilsvarer grønnstein metagabbro. Det finnes sporadiske forekomster av grønnstein ved Frøvik (skifrig) og ved sjøen mellom Haug og Årdalssanden. Leknesøyene fra Storøya ut til Steinsøya og Burøydraget består nesten utelukkende av grønnstein. Grønnstein er også funnet ved Langdraget (Solsemøyene). Blanding av grønnstein og den lysere kvartskeratofyren finnes fra Skei til Våtvik. Ved ilandføringsområdet for kviger på Storøya finnes fine områder med putelava.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010