GUIDEDE EKSKURSJONER og FOREDRAG
Tilbud til grupper og enkeltpersoner etter avtale.
FOREDRAG OM LEKAS DANNELSE OG GEOLOGISKE OPPBYGGING.

 A. Norges geologiske nasjonalmonument. Lekas dannelse, viktigste bergarter og mineraler, utstillingen med stuffer og produkter fra Leka. Utstillingen holdes åpen etter foredraget. Mulighet for kjøp av kaffe og mineralvann. Totalt ca 1 time, pris kr 50/person (min. kr. 1000), inntil 40 personer.

 

B. Geologien i Hortavær med bilder og videoklipp. Utstillingen holdes åpen etter foredraget. Mulighet for kjøp av kaffe og mineralvann.

Totalt ca 1 time, pris kr 50/person (min. kr. 1000), inntil 40 personer.

 

C. Tilpassede foredrag med faggeolog. Pris og innhold etter avtale.

 

NASJONALMONUMENTDAGER 19. - 21. oktober 2012.

Markering av Leka som Norges geologiske nasjonalmonument. Programmet vil variere fra år til år, men det vil være et samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Gjennomføres i oktober.

GUIDEDE EKSKURSJONER
1. LEKA OFIOLITTKOMPLEKS.

Biltur rundt øya med stopp på fire ekskursjonssteder. Oppmøte og generell informasjon før turen samt avslutning på Leka Steinsenter. Her er bergartene utstilt i ulike som råstein og i ulike former og produkter.

Bergarter og mineraler som studeres: Materiale fra mantel og havbunnsskorpe (harzburgitt , serpentinitt, olivin, kromitt, ortopyroksen, websteritt, wehrlitt, gabbro, marmor).
  

Pris:
Voksne kr 250, barn og ungdom under 15 år kr 50.
Minimum fire voksne deltakere, maksimum 20 personer.

Deltakerne får en ekskursjonsguide.

Ekskursjonsdeltakerne må ha egen bil tilgjengelig.
 

Varighet ca 4 timer.
 


2. MOHO.

Kombinasjon av biltur rundt øya med kort besøk på noen av ekskursjonsstoppene.
Oppmøte og generell informasjon før turen samt avslutning på Leka Steinsenter. Her er bergartene utstilt i ulike som råstein og i ulike former og produkter.

Bergarter og mineraler som studeres: Materiale fra mantel og havbunnsskorpe (harzburgitt , serpentinitt, olivin, kromitt, ortopyroksen, websteritt, wehrlitt, gabbro, marmor).

Høydepunktet på turen er en vandring til MOHO. Turen til MOHO tar ca 2 timer (1.5 km hver vei).
  

Pris:
Voksne kr 300, barn og ungdom under 15 år kr 100. Minimum fire voksne deltakere.

Deltakerne får en ekskursjonsguide.

Ekskursjonsdeltakerne må ha egen bil tilgjengelig. Klær og sko etter værforhold. Drikke og en liten nistepakke anbefales.
  

Varighet ca 4 timer.
 

3. RODINGITT.

Besøk på en forekomst av rodingitt. Denne forekomsten er beskrevet i en publikasjon fra 2007 Rodingitization and hydration of the oceanic lithosphere as developed in the Leka ophiolite, north-central Norway av professorene Håkon Austrheim og Tore Prestvik.

Oppmøte og generell informasjon før turen samt avslutning på Leka Steinsenter. Her er bergartene utstilt i ulike som råstein og i ulike former og produkter.
 

Pris:
Voksne kr 200, Barn og ungdom under 15 år kr 50. Minimum fire voksne deltakere.

Deltakerne får en ekskursjonsguide.

Ekskursjonsdeltakerne må ha egen bil tilgjengelig. Rodingittforekomsten ligger ca 5 minutters gange fra bilvei. Ta med sko etter værforhold og eventuelt en liten nistepakke.
 

Varighet ca 3 timer.
 

4. PUTELAVA OG LYS SERPENTINITT I LEKNESØYENE.

Båttur fra nordenden av øya med besøk på to ekskursjonssteder. Bergarter og mineraler som studeres: Putelava, svært lys serpentinitt og gabbro. Oppmøte og generell informasjon før turen samt avslutning på Leka Steinsenter. Her er bergartene utstilt i ulike som råstein og i ulike former og produkter.  

Pris:
Voksne kr 500, barn og ungdom under 15 år kr 300. Minimum fem deltakere.
Deltakerne får en ekskursjonsguide.

Ekskursjonsdeltakerne må ha egen bil tilgjengelig.
Ta med sko etter værforhold og eventuelt en liten nistepakke. Turen kan skreddersys med tilleggsinnhold som sjøfiske etter avtale.
 

Varighet ca 4 timer.
 

5. HORTAVÆR.

Båttur til Hortavær med besøk på Vågøya samt to andre ekskursjonssteder.
Oppmøte og generell informasjon før turen samt avslutning på Leka Steinsenter. Her er bergartene utstilt i ulike som råstein og i ulike former og produkter.

Bergarter og mineraler som studeres vil være noe væravhengig: Marmor, Hortitt, Ægirin (nytt funn i 2007), granater, syenitt, monzonitt og dioritt. I tillegg tur i land på Burøye med lunch (egen nistepakke).
 

Pris: Grupper á fem personer kr 5000,- pr. gruppe. Deltakerne får en ekskursjonsguide.

Ta med klær og fottøy etter værforhold og nistepakke.
Turen kan skreddersys med tilleggsinnhold som sjøfiske etter avtale.
Varighet ca 6 timer.
 


Hortitt (gabbrotype) Vågøya Spesielt mønster i marmor Professor Calvin Barnes studerer forekomst av ægirin
Hortavær med bebyggelse Store granater Professor Melanie Barnes med en stor feltspatkrystall i syenitt pegmatittgang