hyperitt (gabbro-noritt): dypbergart sammensatt av plagioklas sammen med både rombisk og monoklin pyroksen (dvs. hypersten og augitt) og eventuelt også noe olivin og ertsmineraler. Plagioklas kan danne mørke tavler som ligger hulter til bulter og gjør bergarten meget seig og velegnet for vegformål og prydstein.

I Norge er hyperitt vanlig i grunnfjellet på Sørlandet og Østlandet, der noen av forekomstene har hatt tilstrekkelige konsentrasjoner av nikkelholdig magnetkis for mindre gruvedrift. Ved Flisa har hyperitt vært tatt ut som blokker for steinindustrien ('sort granitt'). Fra steinbrudd på Valberg ved Kragerø og Ravneberget i Risør utvinnes hyperitt som slitesterk stein for asfaltveidekke, betong og konstruksjoner for kystsikring.

Se gabbro i Leka.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010