Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Kalksilikatskifer.

Bilde: Prøver tatt i steinbrudd innerst i Gutvikvågen.

kalksilikatskifer.jpg (49088 bytes)
Kalksilikatskifer dannes ved metamorfose av urein kalkstein. Se også glimmerskifre.

Bilde av kalksilikatskifer med kvartslinser og parti med noe glimmer sees under siden om kvarts. Kalksilikatskifer er grønn og kvartslinse er hvit. Glimmer er mørkt og glinsende.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010