kleberstein (av norrøn kljå , vevstein eller vevlodd): bergart sammensatt av talk, kloritt, serpentin og magnesitt, vanligvis med grønnlig eller grå farge og krystallinsk struktur, men bløt og lett å risse i. Andre navn er teljestein, fettstein, grytestein, grøtstein, grytemalm, kleber, spekkstein og vekstein (vegsten). Dannet ved omvandling av serpentinitt og olivinstein. Forekomstene kan ligge på rekke og rad (veksteinshorisont) i prekambrisk berggrunn såvel som i yngre fjellkjeder og er gjerne knyttet til en svakhetssone eller annet tektonisk brudd .

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010 .