Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Klorittskifer.

Klorittskiferen på bildet, som inneholder litt talk, er funnet ved Otteholmene.

klorittskifer.jpg (52182 bytes)
Klorittskifer er en type metamorf leirskifer der glimmer er erstattet med kloritt. I tillegg til kloritt inneholder denne bergarten finkornet kvarts. Klorittskifer går over i grønnskifer når mineraler som epidot og grønn amfibol (aktinolitt) kommer i tillegg til kloritt..

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010