kobberkis (chalkopyritt): mineral med sammensetning CuFeS2. Kan opptre som pyramideformede krystaller, men finnes helst som drøye masser med messing-gul farge og gjerne sammen med andre kismineraler som svovelkis, sinkblende, blyglans, etc. Ofte anløpet i blåfiolett og lar seg lett risse med kniv (hardhet 3,5-4).

Utbredelse . Kobberkis er det mest utbredte kobbermineral og det viktigste for produksjonen av metallisk kobber. Større forekomster finnes i Nord-Amerika, Bolivia, Chile, Peru og Spania.

Dannelse både i magmatiske bergarter, sedimentære avleiringer, vulkanske masser på havbunnen og ved avsetning fra varme oppløsninger som har sivet gjennom bergartene ved høy temperatur (hydrotermale løsninger). Særlig viktig er 'porfyr-kobbermalmene' hvor kobberkis fyller hulrom i vulkanske bergarter.

I Norge er kobberkis grunnlaget for driften ved kisgruvene Folldal, Løkken, Røros, Grong og Sulitjelma; -alle i den kaledonske fjellkjede og trolig dannet i forbindelse med undersjøisk vulkanisme med utfelling fra varmt vann på havbunnen i kambro-siurisk tid.Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010