Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Konglomerat.

Bildet: Konglomerat fra Solsem.

konglomerat.jpg (41199 bytes)
Konglomerat er dannet ved at sedimenter bestående av leire og småstein som er utsatt for et stort trykk og blir "limt" sammen (sammenkittet) til fast bergart.

Ved Solsemhula er det et serpentinkonglomerat som er løst sammenkittet og er antatt å være betydelig yngre enn alle de andre bergartene på Leka (ca. 10000 år). Se bildet ovenfor.

I Skeisnesset finnes mange ulike type konglomerat - se Forenklet kart over Skeisnesset og bilde av professor Rolf B. Pedersen..

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010