Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Kromitt.

Bildet: Kromitt med 10 - 20% serpentin fra Steinsskaret.

kromitt.jpg (153696 bytes)
Kromitt består av jern, krom og oksygen. Kromitt er sort til brunlig sort og opak. Kromitt er svakt magnetisk. Kromitt har et meget høyt smeltepunkt og brukes i foringer i smelteovner. På Leka finnes det kromitt mange steder alltid knyttet til dunitt eller serpentinitt.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010