Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Leirskifer.

Bildet: Leirskifer (med svovelkis og magnetkis). 

Funnet i Skeisnesset.

leirskifer.jpg (97597 bytes)
Leirskifer er dannet av leire og er en meget finkornet bergart som ofte lett kan spaltes opp i plater; som oftest grå eller svarte.

De svarte skiferne er blitt til av mudder eller gytje og er rike på rester etter organismer, bl.a. kullsubstans.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010