magnesitt

magnesitt (av at det inneholder magnesium): mineral med sammensetning MgCO3. Hvit, grålig eller brun, og vanligvis utviklet som krystallinske masser eller i årer. Spalter etter tre retninger skjevt på hverandre og risses med kniv (hardhet 4). Dannet ved omdanning av dolomitt og andre magnesiumrike mineraler eller ved utfelling fra vandige løsninger i spalter. Anvendes til magnesiasement, ildfast stein og til fremstilling av magnesium.

I Norge opptrer magnesitt flere steder i sen-prekambriske sedimentære bergarter i Østlandsområde og som årer og gangformede masser i kleberstein og serpentinitt. Sukkerkornet, hvit magnesitt med varierende mengder gressgrønn serpentin finnes i Snarum-Modum-området, hvor den har vært drevet som magnesitt og som dekorativ stein. Magnesitten blir omdannet til manesiumoksid ved oppvarmning og benyttes som ildfast materiale i foringer til smelteovner.

 

Olerud, Svein : Undersøkelse av talk-magnesitt forekomster ved Hundøyrån på Leka. - 1990 - 90.158
Norwegian Talk og NGU har i 1990 samarbeidet om å undersøke talk/magnesitt forekomstene ved Hundøyrån på Leka. Det ble kjerneboret 600 m, fordelt på 6 hull. Det er påvist to større flattliggende linser med mektigheter mellom 2.6 og 10.6 m. Øvre linse har en gjennomsnittlig mektighet på 6.6 m, og en sann- synlig tonnasje på 890.000 t. Talk-magnesitt bergarten er meget finkornig og består av talk, magnesitt, kloritt og erts. Hvithetene på nedmalt produkt både før og etter en magnetseparasjon er generelt for lav. Kun i et mindre område rundt borhull 1 er det påvist hvitheter på ca. 70. Talkinnholdet er for lavt i forhold til eksisterende produkter i markedet.
Vis hele dokumentet

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010