magnetkis (pyrrhotitt): mineral sammensatt av jern og svovel, FeS, med litt mindre jern enn fremgår av formelen (egentlig Fe1-xS hvor x = 0-0,17). Opptrer helst som mørke, sterkt metallisk glinsende korn og krystallinske masser som ofte er svakt magnetiske.

Utbredelse . Meget vanlig som underordnet bestanddel av en rekke dypbergarter, særlig gabbro, hvor det kan bli konsentrert til større masser. Kan også forekomme i årer, pegmatittganger og langs kontakten rundt dypbergartene. Oftest verdiløst, men kan være knyttet til drivverdige mengder av nikkelmineralet pentlanditt , platinamineralet sperrylitt og kobberkis .

I Norge har det tidligere vært drevet på nikkel-magnetkis (dvs. pentlandittholdig magnetkis) ved en rekke gruver, bl.a. Flåt gruve i Evje, hvor det ble tatt ut 2,7 millioner tonn nikkelholdig malm.Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010