Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Marmor.

Bildet:

Til venstre: urein marmor med en del andre mineraler enn dolomitt. Funnet i Nord-Gutvik.

Til høyre: Dolomittmarmor (rein dolomitt) fra Nord-Gutvik.

marmor.jpg (30693 bytes)
Marmor er en metamorf bergart som hovedsakelig består av karbonatmineraler. Avhengig av type type karbonatmineral vil bergarten være kalkspatmarmor , dolomittmarmor eller magnesittmarmor .

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010