Gvein, Øyvind : Merskum på Leka, Nord-Trøndelag. - 1966 - BA 5861
Forekomsten er helt ubetydelig, da merskum kun opptrer i små mengder sammen med serpentin som sprekkefyllinger. Ved Solsem på det sydlige Leka har Kollung sett på et felt der en hadde håp om å finne asbest. Bergarten her er imidlertid en "hard" serpentinrik bergart som det neppe finnes praktisk anvendelse for.