mikroklin (gresk for 'liten skjevhet'): mineral i feltspatgruppen; varietet av alkalifeltspat med sammensetning KAlSi3O8. Det kan inngå noe natrium i stedet for kalium (se feltspat ). Sammensetningen er den samme som for ortoklas, men mikroklinen har et ordnet arrangement av Al-Si atomene i krystallgitteret, mens ortoklasen har dem uordnet.

Under mikroskopet har mikroklin et karakteristisk kryss-flekket utseende, og ellers er den vanligvis lyserød, rød eller gråhvit. En grønn varietet, amazonitt, har vært benyttet som smykkesten.

Sammensetning som ortoklas, men stabil ved lavere temperatur. Den har en ordnet, triklin symmetri og er ofte dannet på bekostning av den monokline feltspaten ortoklas.

Opptreden . Vanlig bergartsdannende mineral, særlig i granittiske bergarter og gneiser. I noen pegmatitter kan mikroklin danne kjempekrystaller og grove masser som blir drevet for feltspatproduksjon.

I Norge er mikroklin et vanlig mineral i de fleste bergarter, og store krystaller kan finnes i pegmatitter over hele landet. Navnet ble brukt første gang i 1830 av A. Breithaubt for en brunlig feltspat fra Arendal og en feltspat med blålig skimmer fra Stavern. Typematerialet fra Arendal er oppbevart i Bergakademie Freiberg.


Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010