monzonitt (av Mt. Monzoni, Italia): dypbergart sammensatt av omtrent like mengder av alkalifeltspat og plagioklas med mindre mengder biotitt, amfibol og/eller pyroksen. I det mineralogiske klassifikasjonsdiagrammet for de magmatiske bergartene hører den hjemme i felt 8, dvs, med enten 0-20 prosent kvarts eller 0-10 prosent feltspatoid av sum lyse mineraler, mens plagioklas utgjør 35-65 prosent av feltspatene.

Den tilsvarende vulkanske bergart kalles latitt .

I Norge hører mangeritt fra Bergensfeltet og Lofoten samt akeritt og larvikitt fra Oslofeltet til monzonittfamilien. Både ved mangeritt og larvikitt er de to feltspatene intimt sammenvokset i mikroskopisk eller submikroskopisk skala.

Hortavær - bildeTilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010