Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Natrolitt.

Bildet:  Zeolitt-mineralet natrolitt (Na2Al2Si3O10 A 2 H2O) fra Solsem.

Dette er en av flere bergkrystaller som Gerry Knöfler, Leipzig tok med til meg i løpet av sitt besøk på Leka i 2001. Gerry har i mange år vært interessert i geologi og har opparbeidet grundig kjennskap til mineraler og bergarter.

Et av mineralene, som vi trodde var Artinitt, fikk jeg undersøkt av Professor Tore Prestvik.V.hj.a XRD (X-Ray Diffraction eller "røntgendiffraksjon") viste dette seg å være zeolitt-mineralet natrolitt (Na2Al2Si3O10 A 2 H2O). Det er det vanligste av de fibrige zeolittmineralene og forekommer gjerne som hulromsfyllinger i basalt (gabbro).

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010