noritt (oppkalt etter Norge): mørk dypbergart i gabbrofamilien, hovedsakelig sammensatt av rombisk pyroksen (hypersten) og plagioklas. Mindre forekomster av nikkelholdig magnetkis er gjerne knyttet til denne bergarten, og har vært utvunnet mange steder i landet.

Defineres etter mineralsammensetningen i et eget klassifikasjonsdiagram for gabbroide bergarter.

I Norge ofte knyttet til anortositt i større massiver ved Egersund, Bergen, Jotunheimen og Lofoten.

Se gabbro i Leka.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010