ortoklas : mineral innen feltspatgruppen, med sammensetning KAlSi3O8, med vekslende mengde natrium og med monoklin symmetri. Fargeløs, kjøttrød eller grå, og vanlig i magmatiske bergarter og omvandede bergarter dannet ved høy temperatur. Betegnelsen 'ortoklas' anvendes av noen for alle feltspater som er eller synes å være monokline (dvs. også sanidin og adular).

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010