pegmatitt (av gresk pegma , binding, nettverk): særlig grov- eller storkornet dyp- eller gangbergart, der de fleste mineralkornene er mer enn 1 cm i snitt og ofte over meterstore.

Sammensetningen er vanligvis granittisk, med mineralene alkalifeltspat, plagioklas, kvarts og glimmer, men også andre sammensetninger er kjent (se nefelinsyenitt-pegmatitt). Mange pegmatitter er anriket på litium, niob, tantal, uran, thorium, lantanoider, zirkonium, etc. sammen med flyktige bestanddeler som vann, fluor og bor. Dette fører til at det kan opptre turmalin, topas, beryll og en rekke andre mer sjeldne mineraler.

Opptrer som uregelmessige ganger, linser og årer, særlig ved grensen av større massiver av dypbergarter. Gangene har gjerne en sonert oppbygning med sammenvoksninger av feltspat og kvarts (skriftgranitt) ytterst og en kjerne av ren kvarts innerst.

Dannelse . Pegmatitter er dannet fra de siste og mest gassrike bestanddelene av en krystalliserende bergartssmelte (magma). De kan også dannes ved størkning av magma fra begynnende smeltning av bergmassene på dypet. Mange hevder at pegmatitter også kan dannes fra vannrike gasser og væsker ved høy temperatur.

Anvendelse . Feltspat, kvarts og glimmer blir produsert fra pegmatittforekomster, som har stor økonomisk betydning. Feltspaten brukes i porselens-, glass- og keramikkindustri, mens kvartsen går som kvartssand til glass-, keramikk- og metallurgisk industri, som slipemiddel, slaggdanner og til kemikalier. Glimmeren brukes som isolasjonsmateriale og i elektriske måleinstrumenter. I noen pegmatitter opptrer sjeldne mineraler som kan være av stor økonomisk verdi, og smykkestener kan også forekomme.

I Norge har det vært en rekke slike forekomster i drift i Østfold, på Sørlandet (f.eks. Bamble, Kragerø, Iveland og Evje) og i Tysfjord, Nordland, drevet på feltspat, kvarts og glimmer.Spesielt store brudd er Glamsland ved Lillesand, Gloserheia i Froland og Li ved Evje.

De mer sjeldne mineralene er blitt sanket spesielt for industri eller forskning (f. eks. beryll, ortitt, euxenitt, samarskitt, gadolinitt, fergusonitt, monazitt og tortveititt), som smykkestein (f. eks. amazonitt, aventurinfeltspat, beryll, topas og turmalin) eller for mineralsamlinger og utstillinger.Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010