plagioklas (av gresk plagios , skjev og klasis , brudd): kalsium-natriumfeltspat, mineralserie i feltspatgruppen med sammensetning vekslende fra den rene natriumfeltspat NaAlSi3O8 (Ab) til den rene kalsiumfeltspat CaAl2Si2O8 (An). Den generelle formelen er (Na,Ca)Al(Al,Si)Si2O8.

Fargen kan veksle fra hvit, grønn og rødlig til mørkegrå og brun. Skilles fra alkalifeltspatene ved en karakteristisk stripning på spalteflatene eller omvandling som gir en matt melkehvit, t.d. svakt grønnlig farge.

De enkelte blandingsintervaller har egne navn som albitt (Na-rik), oligoklas (An10-30), andesin (An30-50), labrador (An50-70), bytownitt (An70-90) og anortitt (Ca-rik).

Plagioklas er et av de viktigste bergartsdannende mineralene. (Se feltspat ).Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010