prehnitt (etter Henrik von Prehn, Nederland): mineral med sammensetning Ca2Al2Si3O10(O)2. Opptrer i druser, sprekker og spalter som blekgrønne krystaller, nyreformete masser eller kuler med radialstrålig indre struktur. Kan også forekomme i dryppstenslignende former med krystaller i radialstrålig anordning.

Prehnitt er et hydrotermalt og sekundært mineral dannet ved forholdsvis lav temperatur og kan være et omvandlingsprodukt av andre mineraler.

I Norge er prehnitt kjent fra en rekke forskjellige steder som sprekke- og hulromsmineral sammen med zeolitter, kalsitt og albitt og som omvandlingsprodukt av plagioklas og andre mineraler. Meget pene krystaller er kjent fra Nordland. Forekomster er kjent fra Kragerø-Arendal-området, Kongsberg, Setesdal, mm. Som blæreromsmineral er det utbredt i lavaer på Jeløya, Horten og Asker.Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010