Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Pyroksen

Bilde: Ortopyroksen ved Steinskaret.

Pyroksener kan være ortopyroksen eller klinopyroksen.

Ortopyroksen er betegnelse på mineraler som krystalliserer rombisk, f. eks. enstatitt, broncitt og hypersten. De skiller seg kjemisk fra de monokline pyroksener ('klinopyroksener') ved at de ikke inneholder kalsium og vanligvis heller ikke noe særlig aluminium. I Norge finnes ortopyroksen særlig i bergarter som noritter, peridotitter og granulitter. Ortopyroksenitt består nesten bare av ortopyroksen.

Klinopyroksen har monoklin symmetri (f. eks. augitt og diopsid) i motsetning til de rombiske (ortopyroksen , f. eks. hypersten og enstatitt). Klinopyroksenitt består overveiende av mineralet klinopyroksen.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010