rodingitt (av Roding River, Dun Mt., New Zealand): bergart sammensatt av kalsiumrik pyroksen og hydrogrossular, dannet ved omvandling med stofftilførsel (metasomatose). Knyttet til serpentinisert peridotitt og andre bergarter av ofiolitt-suiten.

Bilde + publikasjon + def.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 14.03.2010