Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Sandstein.

De enkelte prøvene bør beskrives nærmere.

sandstein.jpg (75918 bytes)
Sandstein er dannet ved avsetning og senere sedimentering av sand og består av nesten bare kvartskorn. Andre vanlige mineraler i sandstein er feltspat og glimmer. Rødfarget sandstein er kittet sammen av jernholdig materiale. Noen sandsteiner er grove og grenser dermed opp mot å kunne kalles konglomerat.

Se også Leirskifer.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010