Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Serpentin (M).

Serpentin med belegg av magnesitt. Funnet ved Steinsskaret.

serpentin.jpg (32395 bytes)
Serpentinitt (B).

Øverst: Serpentinitt med lag av pyroksen og serpentin.

Nederst: Serpentinitt med lite forvitringshud. Funnet ved Steinsskaret.

serpentinitt.jpg (51160 bytes)

Serpentinen har en rødbrun forvitringshud der den har vært i kontakt med luft og vann (oksydasjonslag). Innenfor forvitringslaget kan den være lys gul eller grønn, men som oftest inneholder serpentinen noe jern og blir da mørk. Serpentinen på Leka er omdannet olivin. Den har som oftest en rødbrun forvitringshud og er mørk inni. Vi kan også finne asbest dannet av serpentin og kromitt i tilknytning til serpentin i en del områder.

Se Bestemmelse av bergarter og mineraler for forskjell på serpentin (M) og serpentinitt (B).

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010