Talk.

Talk (Mg3Si4O10(OH)2)  krystalliserer i flak og er meget bløtt og mykt (hardhet 1 i Mohs' skala). Lys gråhvit, grønnaktig eller hvit av farge, med fettaktig glans eller tydelig krystallinsk som skinnende, bøyelige flak. I industrien kan talk være definert som materiale som inneholder mineralet talk sammen med andre mineraler.

Dannes som et omvandlingsprodukt av andre magnesiumsilikater som olivin, enstatitt, tremolitt, serpentin etc. ved opptak av vann under forholdsvis lav temperatur. Opptrer i bergartene talkskifer, kleberstein, serpentinitt og i noen typer marmor. Kan også være kalt steatitt og spekkstein/kleberstein.

Bruk som tilsetning til malerfarge, smøremiddel, i papirindustrien, som varmebestandig materiale og som talkum til kosmetiske formål. Tett, finkornet talk har vært benyttet som skredderkritt ('fettstein').

Langvarig inpustning av forstøvet talk kan føre til pneumokoniose, og dersom det også inneholder asbest, til lungefibrose.

I Norge er talk vanlig bestanddel av talkskifer og kleberstein og kan også opptre som rene masser langs randen av serpentinittforekomster i den kaledonske fjellkjede. Det har vært produksjon fra bl a Alermark ved Mo i Rana (Norges største i sitt slag), Lalm i Nord-Gudbrandsdalen og Framfjord i Sogn.

 

Talk er den viktigste bestanddel av kleberstein, som i vårt land finnes på mange steder. På Leka har man en stor forekomst som dessverre ikke er funnet - se rapport nedenfor.

Olerud, Svein : Undersøkelse av talk-magnesitt forekomster ved Hundøyrån på Leka. - 1990 - 90.158
Norwegian Talk og NGU har i 1990 samarbeidet om å undersøke talk/magnesitt forekomstene ved Hundøyrån på Leka. Det ble kjerneboret 600 m, fordelt på 6 hull. Det er påvist to større flattliggende linser med mektigheter mellom 2.6 og 10.6 m. Øvre linse har en gjennomsnittlig mektighet på 6.6 m, og en sann- synlig tonnasje på 890.000 t. Talk-magnesitt bergarten er meget finkornig og består av talk, magnesitt, kloritt og erts. Hvithetene på nedmalt produkt både før og etter en magnetseparasjon er generelt for lav. Kun i et mindre område rundt borhull 1 er det påvist hvitheter på ca. 70. Talkinnholdet er for lavt i forhold til eksisterende produkter i markedet.
Vis hele dokumentet 

Se også Magnesitt, Asbest, Krysotil, Magnesitt, Kleberstein,

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010