Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Turmalin.

Bildene er fra ilandsføringsstedet for kviger på Storøya.

Putelavaen på Storøya er flere steder gjennomsatt av "hydrotermale årer" som består hovedsakelig av kvarts (fargeløst/hvitt materiale) og turmalin (svart materiale). Det finnes også  en god del rødlige linser/"klumper" av jaspis innimellom de enkelte lavaputene. Det er også et større område med dyphavssedimenter i et belte som går parallelt med sørøstkysten av øya og opp til et større vatn i nordøst.
Professor Sven Maaløe, UiB, studerer materialet feltet.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010