Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Websteritt (M)

Bildet: Websterittgang (sort) i peridotitt

De små centimeterbrede sorte ganger av bergarten websteritt kan sees flere steder i mantelen. De er dannet ved krystallisering av sekundære smelter fra lherzolitt nær dunittgangene. Magmaet i dunittgangene varmet opp lherzolitten slik at den dannet litt smelte. Den mørke fargen kommer av et oksidbelegg (Bilde 2). Det er også noen ganger av ortopyroksenitt (enstatitt + litt olivin). De er resultatet av partiell oppsmelting av harzburgitt. Overflateforvitring av de enstatittrike bergartene gir en mer rødlig overflatefarge.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010