Lekas Geologi - bergarter i Leka.

Wehrlitt (M)

Wehrlitten er sort, og er omgitt av dunitt (gul) og harzburgitt (rød).

Bildet er tatt mellom Kvaløya og Moho på merket sti (se ekskursjonsguide pkt G5).

Wehrlitt er sammensatt av olivin og klinopyroksen.

Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 12.03.2010